Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Razem od 1975 roku

Ceny skupu aktualne na dzień 27/07/2021*


Pszenica konsumpcyjna 791,80 zł
Pszenica paszowa 749,00 zł
Rzepak 2418,20 zł

*Podane ceny są cenami brutto. Dla rolników ryczałtowych został wliczony podatek 7%.