Mieszkania przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Kompleks 16 mieszkań powstaje w zachodniej części  miasta. Dwa budynki, osiem mieszkań w każdym, są kontynuacją realizacji założenia o stworzeniu spójnego, kameralnego osiedla.

Inwestycja realizowana będzie w 2 etapach.

Etap pierwszy- budynek zachodni- realizacja IV kwartał 2017

Etap drugi -budynek wschodni- realizacja IV kwartał 2018

Biuro sprzedaży

tel.: + 48 602274603