Skup zbóż i rzepaku

*

JĘCZMIEŃ*

*podane ceny są aktualne na dzień 21/01/2021, przy gęstości 62 kg/hl i wilgotności 14,5%

650,00 zł brutto (dla rolników ryczałtowych)
607,00 zł netto

PSZENICA PASZOWA*

*podane ceny są aktualne na dzień 21/01/2021, przy gęstości 72 kg/hl i wilgotności 14,5%

840 zł brutto (dla rolników ryczałtowych)
785 zł netto

PSZENICA KONSUMPCYJNA*

*podane ceny są aktualne na dzień 21/01/2021, przy gęstości 76 kg/hl i wilgotności 14,5%

860 zł brutto (dla rolników ryczałtowych)
803 zł netto560 zł brutto (dla rolników ryczałtowych)

523 zł netto