Skup zbóż i rzepaku

*

PSZENICA PASZOWA*

*podane ceny są aktualne na dzień 14/04/2021, przy gęstości 72 kg/hl i wilgotności 14,5%

880 zł brutto (dla rolników ryczałtowych)
822 zł netto


JĘCZMIEŃ PASZOWY*

*podane ceny są aktualne na dzień 14/04/2021, przy gęstości 62 kg/hl i wilgotności 14,5%

650 zł brutto (dla rolników ryczałtowych)
607 zł netto


523 zł netto