Skup zbóż i rzepaku

*

JĘCZMIEŃ*

*podane ceny są aktualne na dzień 15/09/2020, przy gęstości 62 kg/hl i wilgotności 14,5%

560 zł brutto (dla rolników ryczałtowych)
523 zł netto

PSZENICA PASZOWA*

*podane ceny są aktualne na dzień 15/09/2020, przy gęstości 72 kg/hl i wilgotności 14,5%

660 zł brutto (dla rolników ryczałtowych)
617 zł netto

PSZENICA KONSUMPCYJNA*

*podane ceny są aktualne na dzień 15/09/2020, przy gęstości 76 kg/hl i wilgotności 14,5%

680 zł brutto (dla rolników ryczałtowych)
635,5 zł netto560 zł brutto (dla rolników ryczałtowych)

523 zł netto