Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Razem od 1975 roku

,Ceny skupu aktualne na dzień 12/08/2021*


Pszenica konsumpcyjna 909,50 zł
Pszenica paszowa 877,40 zł
Rzepak 2535,9 zł

*Podane ceny są cenami brutto. Dla rolników ryczałtowych został wliczony podatek 7%.